ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 


      Iz knjige autora Cees H. Goekoopa "Where on Earth is Ithaca? - A Quest for the Homeland of Odysseus"

      Poglavlje 2 Rasprava između homerskih eksperata


      Recenzija Kirkus Discoveries, Nielsen Business Media, 770 Broadway, New York, NY 10003 (discoveries@kirkusreviews.com)

      https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/berislav-brckovic/odysseuss-ithaca/


      Iz recenzije prof. Damira Salopeka, višeg lektora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za klasičnu filologiju.

      http://www.oddyseus-ithaca.net/rewies_salopek_hr.html


      Recenzija Maše Ćulumović, Harvard University (culumov@fas.harvard.edu)

      http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-09-15.html

      Odgovor Berislava Brckovića na recenziju Maše Ćulumović

      http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-12-22.html


Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković