ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 


POVRATAK


Istočna obala sjevernoga poluotoka Erisos na otoku Kefaleniji - lijevo. Desno - Zapadna obala otoka Thiaki - Itake (Homerova Sama). Visina Erisosa postupno opada prema njegovom kraju na kojem je smješteno ozemlje drevne Itake. Pogled s broda u Itački tjesnac iz smjera juga.
Strana 20, Slika 3

Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković