ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 


POVRATAK


Itački tjesnac (Homerov tjesnac između Itake i otoka Same). Lijevo je današnji otok Thiaki (Homerova Sama). Desno u pozadini i naprijed je istočna obala otoka Kefalenije (Homerova Itaka). Po sredini tjesnaca nešto bliže Erisosu, sjevernom kefalenskom poluotoku, uočava se otočić Daskalio (Homerov Asteris). Pogled prema jugu s rta Fiskardo.
Strana 20, Slika 2

Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković