ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 


POVRATAK


Uvala Foki (Homerov Reithron). Desno pri kraju uvale završava jugoistočni obronak brda Spilovouno (Homerov Nej) preko kojega se gorskim stazama, i danas kao i u Homerovo doba, može doći u Fiskardo (mjesto na kojem se nalazi(o) grad Itaka)
Strana 132, Slika 48

Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković