ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 


POVRATAK


Poluotok Fournias koji sa sjeveroistočne strane okružuje uvalu Panormos (Homerova itačka luka) u kojoj je smješten ispod brda Spilovouno (Homerov Nej) Fiskardo (Homerov grad Itaka). Na istoimenom rtu vide se na vrhu šumovita obronka ostaci ruševine bizantske crkve, gdje je u antičko doba bio Apolonov hram. To je itačko mjesto za koje držim da ga Homer u Odiseji zove Apolonov sveti gaj.
Strana 128, Slika 44
Sjeveroistočni brežuljak iznad Fiskarda. Uz pansion Panormos, kuća s lijeve strane u prvom planu, nalazi se antičko groblje. Na povišenijem mjestu desno je škola, a u nastavku su kuće naselja Fiskarda. Iznad brežuljka lijevo prema jugu izdiže se brdo Spilovouno (Homerov Nej). Prema zapadu je brdo Portes. U Homerovo doba brežuljak je nosio ime Hermov i na njemu je, pretpostavljam, bila visoka dvostruka Odisejeva kuća sa zidom i ograđenim dvorištem. Pogled od rta Fiskardo na poluotoku Fournias neposredno uz ulaz u uvalu Panormos (itačku luku).
Strana 133, Slika 49

Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković