ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 


POVRATAK


Dio kiklopskog zida. Nalazi se u neposrednoj blizini umjetnog vrela na planinskom putu koji vodi u selo Psilithrias (Homerov Laertov zaselak). Pretpostavljam da je to bio herojon ( grob ili spomenik heroju) U tom slučaju to je reprezentativni materijalni dokaz koji svjedoči o davnom vremenu kada su živjeli heroji.
Strana 121, Slika 38

Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković