ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 


POVRATAK


"Južni otvor" pećine (Najada). Pogled iznutra prema van. Vidi se dio nebeskoga svoda. To: "južna su vrata božanska, ne prolaze nikada kroz njih ljudi; besmrtnim samo onuda je bozima prolaz." Tako otvor pećine kao vrata okrenuta prema južnoj strani neba, opisuje Homer u st. 13, 111-112.
Strana 102, Slika 24

Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković