ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 


POVRATAK


Uvala Sto chalasméno karávi na istočnoj obali Erisosa (prva luka na prednjoj - istočnoj obali drevne Itake). Iz ove se uvale može uspeti gorskim stazama do velike (Gavranove) stijene u udolini ispod sela Katsarata.
Strana 94, Slika 18
Pogled iz ograđenog obora iza (Homerove Gavranove) stijene prema Itačkome tjesnacu i današnjem otoku Itaci (Homerova Sama). Otud se može izravno pješice spustiti u uvalu Sto calasméno karávi (pristan kod prednje ili istočne obale drevne Itake).
Strana 111, Slika 34

Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković