ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 


POVRATAK


Istočna strana Erisosa s vrhuncem Kalon Oros. U Homerovo doba gorski masiv je nosio ime prema heroju Neritu. Ispred je ulaz u uvalu Panormos (Homerova itačka luka), a iza njega je ulaz u uvalu Foki (Homerov Reithron). Pogled s rta Fiskardo na poluotoku Fournias prema jugu.
Strana 31, Slika 6

Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković