ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 

Da bi vidjeli detalje kliknite na brojke i slova.

Partschov prikaz današnjeg otoka Thiaki (Homerova Sama) i sjevemoga poluotoka Erisos otoka Kefalenije iz 1892. godine (označeno sivim) i moj prikaz Odisejeve Itake s pjesnikovim planom Telemahova povratka brodom iz Nelejeva Pila i Odisejeva iz Troje na Itaku, povezan s naznakom itačkih mjesta (označeno plavim).

TUMAČ:
1. Pristan na prednjoj ili istočnoj obali Itake (Sto calasméno karávi)
2. Luka boga Forkina na zadnjoj ili zapadnoj obali Itake (uvala Aghia Jeruzalem)
3. Pećina Najada
4. Gavranova stijena kod izvora Aretuse (ljevkasta udolina ispod sela Katsarata na Erisosu)
5. Laertov zaselak (selo Psilithrias)
5a. Kiklopski zid
6. Umjetno vrelo (loutra)
7. Grad Itaka (Fiskardo)
8. Itačka luka (Ormos Fiskardo)
9. Luka Ritar (uvala Foki)
10. Brdo Nej (Spilovouno)
11. Gora Nerit (planinski masiv na Erisosu)

Asteris    (Daskalio)

A Tjesnac između Itake i otoka Same pogled iz smjera sjevera
B Tjesnac između Itake i otoka Same pogled iz smjera juga

Telemahov put brodom
Odisejev put brodom

Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković